Servicetekniker från Linde vid trucken

Allt för en effektiv truckflotta

Reparationer och underhåll

Linde Material Handling erbjuder skräddarsydda tjänster för service och underhåll – för att dina truckar alltid ska finnas tillgängliga. Vi är en komplett servicepartner som har allt från säkerhetsservice till ansvar för kundens hela verkstadsfunktion.

Tack vare Lindes effektiva rikstäckande serviceorganisation finns vi alltid nära dig. Våra 20 välutrustade verkstäder och över 270 professionella servicetekniker utför service och reparation av dina Lindetruckar, men även för truckar av andra fabrikat. Våra servicetekniker genomgår regelbundet utbildningar i teknik och service och genomför fler än 28 000 serviceuppdrag varje år.

Prestanda

Din produktivitet är beroende av truckarnas prestanda och tillgänglighet. Med förebyggande underhåll, snabba reparationer på plats och vid behov även ersättningstruckar garanterar Linde maximal prestanda.

Hållbarhet

En annan viktig faktor inom Lindes service är hållbarhet. Förbrukningen sjunker genom effektiv kontroll av servicen och längsta möjliga underhållsintervaller. Det gynnar människorna, miljön och företaget.

Säkerhet

Säkerhet för människor och maskiner har högsta prioritet. Med förebyggande underhåll och service minskar företaget riskerna - både i den dagliga verksamheten och juridiskt. Lindes servicetekniker känner till både underhållskrav och gällande lagar. De ser till att servicedokumentationen är komplett.

Driftkostnader

Linde kan planera alla serviceåtgärder och se till att serviceintervallen följs, vilket sparar tid och pengar. Och Lindes servicetekniker upptäcker tidiga tecken på skador och vet vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. Därmed minskar följdskadorna och onödiga reparationer undviks. Garantin bibehålls och andrahandsvärdet ökar.

Förebyggande underhåll

Förebygger avbrott och reparationskostnader

I bästa fall behöver truckar aldrig repareras. De flesta reparationerna sker, bortsett från olyckor, på grund av kontinuerlig belastning – det vill säga från normalt slitage. Framför allt större reparationer kan förhindras om slitaget upptäcks i tid, minimeras och förebyggs. Bedöm skador och läckage, kontrollera bromssystemet och styrsystemet, byt hydraulolja: Inom ramen för ett serviceavtal kan Lindes servicetekniker upptäcka slitage i tid och vidta lämpliga åtgärder.

Lämpliga underhållsintervall

Underhållsintervallen baseras på trucktillverkarens uppgifter, driftförhållanden samt drifttimmar och anpassas specifikt per truck vid högre belastningar. Lindes serviceteam koordinerar servicetillfällena med de återkommande säkerhetskontrollerna. Företag kan då även uppfylla lagenliga krav – allt i ett enda steg.

Smidiga kontroller tack vare modern diagnostik

Tack vare modern teknik som används i fordonsindustrin kan även truckar analyseras snabbt och tillförlitligt. Lindes servicetekniker kan också föreslå förebyggande åtgärder för att undvika kostnader för oväntade avbrott och reparationer.

Förebyggande underhåll säkerställer maximal tillgänglighet under truckens hela livslängd, vilket innebär att både stilleståndstider och reparationskostnader minskar.

Reparationer

Snabb hjälp vid skador, slitage eller ombyggnadsbehov

Flerskiftsarbete eller tuffa användningsförhållanden: Truckarna får stå ut med mycket. Extrema påfrestningar från miljön, exempelvis vid användning i gjuterier, bryggerier, kyllager, pappersindustrin eller branscher med mycket damm kan öka slitaget. Om trucken skadas vid intensivt arbete eller av en ouppmärksam förare erbjuder Linde Material Handling snabb och tillförlitlig hjälp – även om serviceavtal saknas. Linde erbjuder ett rikstäckande servicenätverk av tekniker med rätt kompetens vilket garanterar korta inställningstider och god tillgänglighet.

Ombyggnad och upprustning för speciella krav

Det är inte bara slitage och reparationer som ingår i den logistiska vardagen. Även användningsförhållandena kan ändras för truckarna – exempelvis i form av nya logistikprocesser, förändrad infrastruktur i anläggningen eller högre krav på säkerhet och komfort. Ofta räcker det med mindre ombyggnader eller en okomplicerad eftermontering från Linde. För att driften ska kunna fortgå utan avbrott även vid större ombyggnader erbjuder Linde ersättningstruckar från vår korttidsflotta .

Fler servicetjänster

Servicetekniker utför gaffeltest.

Säkerhetskontroll

Kontinuerliga gaffeltest och kontroll av lyftkedjor måste utföras varje år för att uppfylla myndighetskrav.

Brandskyddskontroll

Brandskyddsbesiktning SBF127 måste utföras på förbränningstruckar i de fall försäkringsbolagen kräver det.

Serviceavtal

Omfattande och okomplicerat: Minska risken för stilleståndstider med avtal

Den som vill lägga minimalt med tid på underhåll och reparationer samt få maximal tillgänglighet väljer ett av Lindes många avtal. Vi har allt från vår fördelaktiga rentallösning och avtal för underhåll till fullserviceavtal där även reparationer ingår. Linde tar hand om hela din truck- och maskinflotta oavsett fabrikat. Allt som behöver göras – från planering och samordning till professionellt genomförande och komplett dokumentation – ligger tryggt i Lindes kvalificerade händer. Som kund har du hela tiden direktkontakt med din servicetekniker.

Skräddarsytt enligt kundens behov

Beroende på krav och önskemål kan företag välja något av de många olika avtal som finns. Avtalen kan anpassas efter dina specifika önskemål, oavsett om det gäller inställelsetider eller att ha servicetekniker på plats hos kund permanent. Ett avtal med Linde lönar sig oavsett antalet truckar, maskiner eller fabrikat som används. Smidig drift och minimal intern arbetsinsats för service och reparationer är A och O för en lönsam verksamhet.

Optimal serviceplanering

Tack vare kontinuerlig service minskar antalet kostsamma reparationer. Om reparationer ändå behöver göras koordineras de med produktionen, förebyggande underhåll och andra servicearbeten för att minimera stilleståndstider och kostnader.

Fördelar med service i korthet

 • Maximal tillgänglighet och prestanda hos truckarna
 • Tidig identifiering av skador som uppstår
 • Konsekvent minimering av säkerhetsrisker
 • Säker eliminering av onödiga reparationer och följdskador
 • Kontroll på dina service- och underhållskostnader
 • Garantivillkoren upprätthålls
 • Garanterad efterlevnad av lagstadgade bestämmelser
 • Tillförlitligt serviceprotokoll
 • Betydligt högre andrahandsvärde på truckarna

Daglig tillsyn

För att säkerställa effektiv drift kan truckförare i företaget enkelt göra skillnad. Genom att föraren kontrollerar trucken innan arbetet inleds, förbättras inte bara säkerheten, utan bidrar också till att behålla truckarna i optimalt skick. Här hittar du en översikt över alla kontroller som behövs för elektriska eller dieseldrivna motviktstruckar.

 1. Laddningsaggregat: Laddhandske, kablage
 2. Batteriet: Vattenpåfyllning efter laddning för eltruck
 3. Yttre skador: Hjul, slitage, skärskador, fälgbultar
 4. Vätskenivåer: Hydraulolja, motorolja, bromsvätska, kylarvätska, bränsle, läckage
 5. Instrument: Ljus, signaler, kontrollampor, säkerhetsbrytare
 6. Lyftsystem gafflar och kedjor: Hydraulfunktioner till ändläge, lyftbord
 7. Styrfunktioner bromsar: Färd och parkering
 8. Extrautrustning: Tillsatsaggregat, draganordningar, datautrustning

Digital daglig tillsynskontroll

Förare som kör truckar med Connect kan med en smartphone eller surfplatta enkelt genomföra daglig tillsynskontroll i Lindes app för att kontrollera om trucken är körklar. Föraren besvarar frågor om truckens status på pekskärmen istället för via pappersformulär. Först när kontrollen slutförts utan fel kan trucken eller maskinen tas i drift – ett enkelt sätt för ökad säkerhet och prestanda.

Här hittar du appen och mer information

Service nära dig

En rikstäckande serviceorganisation

Lindes serviceorganisation finns tillgänglig från norr till söder. Med våra 20 verkstäder och 270 servicetekniker runtom i Sverige garanterar vi korta inställelsetider.