Två smalgångstruckar från Linde Material Handling som arbetar i ett höglager.

Snabb omlastning i smala gångar

Smalgångstruckar

Snabbt och säkert genom smalgångslagret

Hög omlastningskapacitet och säkrare hantering i trånga utrymmen – dessa krav har stått i centrum när Linde Material Handling utvecklade sina smalgångstruckar och plocktruckar för arbete i smalgångslager. De har starka framdrivnings- och lyftmotorer som gör det möjligt att köra och lyfta samtidigt – då kommer trucken snabbare fram till rätt plats i hyllan.

Linde System Control reglerar lyft- och körhastigheten anpassat till lastens vikt. Effekten optimeras till den aktuella körsituationen. Med tillval i form av olika förarstödsystem från Linde stärks skyddet mot olyckor och navigeringen i lagret går snabbare. Vid bromsning och nedsänkning av last återvinns energin vilket leder till energibesparingar och högre tillgänglighet. Truckarna har en lyftkapacitet på upp till 1,5 ton beroende på modell och konfiguration.

Smalgångstruckar från Linde

VNA-order_picking-retail-3795_286

Maximal prestanda i höglagret

Med smalgångstruckar från Linde Material Handling kan du öka tempot i godshanteringen: I lager med sju meter höga hyllor kan de hantera upp till 30 pallar per drifttimme – betydligt mer än motvikts- och skjutstativtruckar. Bland annat kan trucken lyfta och accelerera samtidigt. På så sätt kan en pall transporteras diagonalt upp till hög höjd med hög hastighet på grund av den kortare förflyttningen.

Systematiskt högre produktivitet

För snabbast möjliga transport av mesta möjliga mängd i smalgångslager har Lindes VNA-motviktstruckar olika stödsystem. Det finns också ett lagernavigeringssystem som tillval. Systemet stöttar föraren och visar den exakta lagerplatsen för godset på en skärm. Föraren behöver bara köra dit och kommer alltid rätt.

Det finns även tillval i form av placeringshjälpmedel, exempelvis kamerasystem som förenklar godshanteringen på hög höjd, samt automatiska gaffelcykler. Då utför trucken själv tre förflyttningar vid in- och utlagring av en pall med en enda knapptryckning. Linde System Control registrerar om det finns last på gaffeln, och den tillhörande rörelsecykeln startar automatiskt.

Mer säkerhet för alla

Smalgångslager är svåra att överblicka inifrån trucken. Lindes smalgångstruckar har därför en mängd säkerhetsfunktioner som minimerar olycksfallsriskerna för föraren och andra medarbetare. Exempelvis utförs bestämda körkommandon med tillvalet Aisle Safety Assistant (ASA), där trucken bland annat saktar ner farten om underlaget är ojämnt eller begränsar den maximala lyfthöjden om det finns takbalkar eller andra hinder uppåt. Arbetssäkerheten upprätthålls med en dödmansbrytare i förarsätet eller golvet och det faktum att föraren måste hålla i ratten med båda händerna. Om något av villkoren upphör så stannar trucken.

Hälsosammare arbete i trucken

VNA-truckarna erbjuder föraren en ergonomisk arbetsplats: Alla reglage är ergonomiskt utformade och är enkla att nå. Tack vare de flerledade spakarna är trucken lätt att styra och det finns en mängd förvaringsmöjligheter. De underlättar arbetet i den rymliga hytten. Sikten runt trucken förbättras med speglar och kamerasystem. Föraren kan utföra arbetet utan ansträngande kroppsrörelser.

Automatisk navigering i smala gångar – hur går det till?

Kundens lagerhanteringssystem är utgångspunkten för alla godstransporter: Centralsystemet skickar information om målet via Wi-Fi till en mottagare i trucken. Trucken beräknar sin aktuella position via RFID-transpondrar eller streckkoder. Samtidigt beräknar truckens inbyggda lyfthöjdsmätare den aktuella höjden. Informationen jämförs med en sparad karta över lagret. Resultatet är mycket exakt navigering i tre dimensioner. Föraren behöver bara sköta körningen.

Automatisierte_Navigation_im_Schmalganglager_MegaGroup_tn

5 gånger högre prestanda

Snabbare

Smalgångstruckarna accelererar och lyfter samtidigt. Tack vare den stabila truckkonstruktionen upprätthålls en hög körhastighet även vid höga lyfthöjder.

Säkrare

Personskador och kollisioner med hyllor eller andra hinder förebyggs med intelligenta stödsystem. Samtidigt ökar omsättningen.

Robustare

Tack vare den robusta tekniken blir service- och livscykelkostnaderna låga. All truckinformation kan läsas ut och kontrolleras av en servicetekniker med laptop via CAN-bussen.

Hälsosammare

Alla reglage är ergonomiskt placerade och lätta att sköta, och förarsätet kan ställas in på en mängd olika sätt.

Lättare planering

Med fleet management-systemet Linde connect går det bland annat att optimera truckarnas livscykel.

Uthålligare

Energin som uppstår vid bromsning och sänkning återförs till batteriet. Smalgångstruckarna kan därmed användas längre.

VNA-order_picking-retail-4270_346

Skräddarsydda smalgångstruckar

För Lindes VNA-truckar finns ett enormt antal moduler – exempelvis olika motorer, batterier, chassier, hytter och master. Valet styrs av vilken lyftkapacitet, omlastningskapacitet och lyfthöjd som önskas. Hytternas inbyggda utrustning kan kompletteras med olika enheter, alternativa reglage och förarsäten eller kanske med en kapslad hytt för användning i kylrum. Kunden får en långvarig lösning som passar behovet perfekt.

Linde erbjuder kundanpassade lösningar för speciella användningskrav.