Logistiktåg LT06 – LT20

Multifunktionell materialtransportör

Effektiv materialflöde i produktionen

Logistiktågen i serie LT06 – LT20 från Linde Material Handling är avsedda för krävande materialtransport inomhus och utomhus i industriella miljöer. De har mycket robusta SE-däck och lyfthöjder på upp till 200 mm. De kan dra upp till sju släp med laster på upp till 2 000 kg per släp. Tack vare olika ramvarianter och släptyper kan Lindes logistiktåg anpassas flexibelt för specifika krav i produktionen. Den låga konstruktionen hos C-Frame-släpet ger möjlighet att transportera även långt gods. Släpen finns med C- och bygelram eller i utförande med plattform.

Egenskaper

Säkerhet

Lindes logistiktåg förflyttar stora materiallaster säkert i hela produktionen. Alla släp är anslutna till dragtrucken med en datakabel och säkras med en startspärr. Tåget kan bara startas när alla laster har lyfts upp på alla släp. Lyftanordningen kan styras både från dragtrucken och direkt från det aktuella släpet. Släp utan lyftanordning är försedda med elektroniskt övervakade rullställförreglingar. Körassistenten i logistiktågen begränsar hastigheten automatiskt i kurvor.

 • Startspärr med sänkta släp.
 • Kurvassistent som minskar vältrisken
 • Minskat buller vid lyftning av last

Manövrering

Logistiktåget (LT) kan som tillval förses med extremt smidig 4-hjulsstyrning eller okomplicerad 2-hjulsstyrning. I varianten med fyrhjulsstyrning är släpets manöverförmåga mycket god tack vare individuellt fjädrade rullar och en speciell konstruktion. Spårstabiliteten är hög och vändcirkeln är 3,6 meter. LT-släpen kan anpassas till alla vanliga lådstorlekar. Släpen i bryggutförande är extra smarta eftersom de kan lastas på och av på båda sidorna. Totalt finns fyra släpvarianter att välja mellan. Lyftfunktionen kan manövreras både från släpet med foten eller via en manöverpanel i dragtrucken. Belysningen på dragtrucken och släpen visar föraren lyftmekanikens läge på varje släp.

 • Liten vändcirkel – mindre än fyra meter
 • Spårstabil styrning på släpen
 • Fotomkopplare för lyftning/sänkning på släpet
 • Olika släptyper för olika behållare

Service

Släpen för logistiktåget LT från Linde har underhållsfria lyftmotorer för lastanordningen. Dragstången med kulkoppling är i det närmaste slitagefri. Konstruktionen med två axlar och lastplats i mitten innebär enkel åtkomst vid underhåll. Varje släp har särskild elektronik som registrerar alla åtgärder i fordonet. Uppgifterna kan läsas ut och analyseras med diagnosverktyg.

 • Underhållsfria lyftmotorer
 • Enkel åtkomst för underhåll
 • Slitagefria kopplingar
 • Elektronisk registrering av användning

Tillval

linde-bluespot-blue-4051_62

BlueSpot™

Körvägsvarnaren Linde BlueSpot™ ökar körsäkerheten eftersom LED-ljusfläcken varslar om truckens närvaro utan buller.

Godkänd belysning

Dragtruckarna och släpen i logistiktåget kan förses med belysning som är godkänd för körning på allmän väg.

Begär offert