Man med låglyftare T20 från Linde Material Handling

Säkra och effektiva även där det är ont om plats

Låglyftare

Snabba processer på korta sträckor

Även vid kortare sträckor behövs transportredskap med höga prestanda. De låglyftare som används här måste kunna hantera flera besvärliga situationer på kort tid: Smala gångar, trånga lastbilar och branta ramper försvårar både godshanteringen och transporten. För att omlastningskapaciteten ska vara fortsatt hög erbjuder Linde Material Handling en mängd lättrörliga låglyftare. De är kompakta och har högprecisa styrsystem. Manövrer i trånga utrymmen går enklare.

De eldrivna modellerna från Linde har starka motorer som kombineras med bromsar med kort reaktionstid. Ofta används flera olika bromssystem som höjer säkerheten. Att transportera gods från A till B går inte bara snabbt utan är också säkert. Lastkapaciteten hos låglyftarna och handgaffellyftvagnarna från Linde är mellan 500 upp till 3 300 kg.

Urval av låglyftare

Innovationer för effektiva processer

Linde driver på utvecklingen av låglyftare och staplare på flera sätt. Enkla, säkra och snabba transporter är målet. Exempelvis har vissa truckar för gående förare funktionen SafetySpeed. Den anpassar körhastigheten automatiskt efter styrarmspositionen – ju mer upprätt, desto långsammare. Det ökar förarsäkerheten.

Utvecklarna fokuserar också på styrningen. Det finns styrningar med joystick, 360-graders vred och styrarmar för olika slags hanteringar. Med rätt styrsätt förenklas arbetet enormt. Föraren styr låglyftaren finkänsligt och exakt med handleden.

Bättre resultat med höjd säkerhet

Om det är ont om plats och körbanan dessutom korsas av fotgängare och andra truckar måste bromssystemet fungera felfritt varje gång. Modellerna med styrarm sköts av förare som ibland går iväg och därmed inte längre skyddas av ett chassi.

Därför använder Linde en kombination av broms- och förarstödsystem i både låglyftarna med skyddande förarplattform och modeller för gående förare. Motströmsbromsarna aktiveras automatiskt när föraren släpper körpedalen eller körbrytaren. Vid behov används även elektromagnetiska nöd- och parkeringsbromsar. Vissa låglyftare minskar också hastigheten i kurvor när det behövs, anpassar körningen till den aktuella situationen eller ger hjälp vid körning på ramper.

Snabbare processer – en naturlig följd

För att föraren ska komma fram snabbare utan onödiga förflyttningar kombinerar Linde alla viktiga prestandafaktorer: smala truckar, exakta styrningar och starka drivsystem. Till exempel är många låglyftare inte mycket bredare än en pall. Styrsystemen hanteras med en hand utan ansträngning och med hög precision. Drivsystemet accelererar trucken med eller utan last på några sekunder till maxhastigheten.

En sund arbetsplats

En sak gäller särskilt för låglyftare med ståplattform: Ergonomiska reglage och funktioner gör det enklare att köra trucken. Produkterna omfattar bland annat förarsäten och armstöd med ställbar höjd, låga insteg och ergonomiskt formade reglage.

I vissa truckar är förarens position extra viktig: Föraren sitter tvärs mot gaffelriktningen så att hen slipper vrida sig oavsett åt vilket håll trucken kör. De fysiska påfrestningarna minskar. Detsamma gäller plattformsfjädringen. Plattformen är isolerad från chassit så att inga vibrationer överförs till förarplatsen.

5 gånger högre effektivitet

Säkrare

I många låglyftare använder Linde flera olika bromssystem som kompletterar varandra allt efter körsituation. I slutänden stannar trucken i precis rätt tid.

Enklare

Olika styrsystem används i truckarna – från joystickar till multifunktionella styrarmar allt efter applikation. Syftet är oförändrat: Alla Lindes låglyftare ska kunna styras utan ansträngning med bara en hand.

Robustare

Låglyftarnas konstruktion utmärks av massiva chassin, förstärkta styrarmar och dammskyddade motorer. Det gör att truckarna håller i många år och ställer små krav på underhåll.

Hälsosammare

Låglyftarna med ståplattform är fjädringsförsedda. Plattformen är helt isolerad från chassit och absorberar de flesta skakningar. Det avlastar föraren som får hjälp att koncentrera sig.

Mindre

Hög lastkapacitet och små yttermått är saker som ger låglyftarna högre omlastningskapacitet. Kompakta truckar är lättare att manövrera i smala gångar. Många av Lindes låglyftare är därför knappt bredare än en lastpall.

Skräddarsydda låglyftare

Linde erbjuder en mängd tillval för alla låglyftare. Exempelvis finns det gafflar med olika längd eller polyuretanhjul som rullar tystare. Vidare finns laststöd, fastsättningssystem för terminaler, kylrumsskydd och mycket mer.

Vissa av Lindes truckar tillverkas med ett val av styrning. Kunden kan exempelvis välja mellan joystick eller tvåhandsstyrning, medan andra modeller erbjuder styrarm eller e-drive-reglage. Oavsett vilket får föraren en låglyftare som är perfekt anpassad till den lokala situationen.