Roterbar förarplats från Linde

Rätt vrid vid stora laster

Roterbar förarplats och roterbar hytt

Truckförarna utsätts för höga fysiska belastningar. Det gäller särskilt vid transport av stort och otympligt gods. Sådant gods begränsar sikten och därför behöver föraren köra bakåt. Föraren vrider överkroppen mot körriktningen så att transporten sker säkert. Men en sådan ställning belastar ryggraden. Följderna är ofta uttröttning, smärtor och förlorade arbetsdagar.

Fri sikt och ergonomiska arbetsställningar ska inte vara motsättningar. Den roterbara förarplatsen för diesel- och eltruckar från Linde, eller den roterbara hytten för stortruckar, gör att arbetsplatsen vrider sig – inte föraren. Det förbättrar sikten över lasten eller i körriktningen och avlastar förarens kropp. Det minskar behovet av pauser och även risken för fel till följd av trötthet. För operatörens del innebär det högre omlastningskapacitet.

Fördelarna i korthet

  • Fri sikt vid transport av stora och svåröverskådliga laster
  • Mindre påfrestningar på förarens kropp
  • Färre sjukskrivningar på grund av belastningar, vilket ökar produktiviteten
  • Mindre felfrekvens på grund av uttröttning eller belastning
  • Enklare manövrering som ger snabbare och säkrare hantering
  • Robust konstruktion för lång livslängd och minimala underhållskostnader för trucken
  • Tillgängligt för många truckmodeller, även för eftermontering

Säkerhet

Förebyggande olycksfallsarbete

Otympliga laster ökar olycksrisken i logistiken eftersom de blockerar förarens sikt. Det finns speglar, kameror och andra hjälpmedel men de uppfyller inte säkerhetskraven. Det finns också en rekommendation om att inte köra bakåt för mycket, eftersom det kan överbelasta förarens ryggrad. Men i många situationer krävs det att föraren måste köra bakåt.

Lindes roterbara förarplats kan vara en lösning: Vid backning vrider föraren hela manöverplatsen – rattstång, pedaler och armstöd – upp till 90 grader. Precis som på en skjutstativtruck sitter föraren tvärs mot körbanan och har uppsikt över hela körsträckan. Det ger bättre sikt och färre trötthetssymptom – och sammantaget högre säkerhet i arbetet.

Ergonomi

Läs mer om de tekniska uppgifterna för den roterbara förarplatsen och den roterbara hytten i Lindes broschyr ”Arbeta säkert och effektivt med bättre ergonomi”.

Broschyr om roterbar förarplats