Roterbar förarplats från Linde
Roterbar förarplats och hytt

Optimal ergonomi vid hantering av tunga laster

Truckförare utsätts regelbundet för hög fysisk belastning., framförallt när stort och otympligt gods ska transporteras. Den typen av gods begränsar sikten och tvingar föraren att köra bakåt. För att kunna göra det säkert måste föraren vrida överkroppen mot körriktningen vilket belastar ryggraden. Följderna av den typen av belastning är ofta uttröttning, smärtor och belastningsskador.

Vi anser att man inte ska behöva välja mellan fri sikt och ergonomi. Med en roterbar förarplats eller hytt är det arbetsplatsen, och inte föraren, som roterar. Det förbättrar sikten över last och körriktning samtidigt som förarens kropp avlastas. Det leder till färre sjukskrivningsdagar och minskad risk för fel orsakade av trötthet. För föraren innebär det även en bättre hanteringskapacitet.

1401_rotating_cabin_tn

Fördelarna i korthet

  • Fri sikt när stort och otympligt gods transporteras
  • Mindre fysiska påfrestningar för föraren
  • Minskad sjukfrånvaro vilket leder till högre produktivitet
  • Minskad risk för fel orsakade av trötthet eller stress
  • Enklare manövrering ger snabbare och säkrare hantering
  • Robust konstruktion säkerställer en lång livslängd och minimala underhållskostnader
  • Tillgängligt för flertalet olika truckmodeller, kan även eftermonteras

Säkerhet

Förebygger olyckor

Otympliga laster ökar olycksrisken eftersom förarens sikt skyms markant. Det finns speglar, kameror och andra hjälpmedel som kan underlätta till viss del men de uppfyller inte alla gällande säkerhetskrav. Det finns även rekommendationer om att inte köra bakåt för mycket, eftersom det kan överbelasta förarens ryggrad. Men i många verksamheter går det helt enkelt inte att undvika.

Lindes roterbara förarplats kan vara lösningen. Vid backning vrider föraren hela förarplatsen – rattstång, pedaler och armstöd – upp till 90 grader. Precis som på en skjutstativtruck sitter föraren tvärs mot körbanan och har uppsikt över hela körsträckan. Det ger bättre sikt och mindre trötthetssymptom – vilket leder till högre säkerhet i arbetet.

ic_truck-moving-manufacturing-3893_3084

Ergonomi

Tidigare hade jag konstant problem med ryggen eftersom jag behövde köra bakåt sex timmar om dagen. Med en roterbar förarplats har jag nu fri sikt över både körväg och last.

Marywam Ahmed, truckförare på Solvay Fluor GmbH

Minskar risken för belastningsskador

Sjukfrånvaro är en viktig fråga för arbetsgivare. Enligt statistik från World Health Organization (WHO) lider ungefär 60-70 % av arbetstagare i industriländer av ryggsmärtor. Truckförare ingår i allra högsta grad i denna kategori då de ofta arbetar i positioner som är skadliga för ryggen.

Employers’ Liability Insurance Association for Retail and Goods Distribution (BGHW) har genomfört undersökningar som visar att vår roterbara förarplats reducerar den fysiska belastningen för förare med ungefär 60 %, vilket markant minskar risken för belastningsskador.

Läs mer om vår roterbara förarplats och hytt i broschyren ”Rotating workstation"

Rotaing workstation

Vill du veta mer om hur vi kan förbättra ergonomin för era förare?

Kontakta oss i formuläret nedan.

Till kontaktformulär