Kollegor arbetar med en truck
Möt våra medarbetare

Carolin Stiblarova Berg, servicefakturering

Det bästa med Linde är att personalen verkligen får utrymme för egna initiativ

Carolin Stiblarova Berg tillhör ett team på fyra personer som arbetar på ekonomiavdelningen. Det Carolin tycker är roligast i sin roll är den dagliga kontakten med serviceorganisationen och nya utmaningar som skapas i ett företag som hela tiden växer.

Carolin Stiblarova Berg, servicefakturering

Carolin Stiblarova Berg, servicefakturering

Vad jobbar du med och hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag arbetar på ekonomiavdelningen där jag ingår i ett team på fyra personer som samtliga har en backoffice-funktion. Vi fungerar som en ”second line support” för servicetekniker, serviceledare och servicechefer. Då Linde är uppdelat på fem olika regioner har vi på backoffice även delat upp regionerna mellan oss. Jag arbetar i huvudsak mot region Öst. I mitt dagliga arbete säkerställer jag att serviceteknikernas elektroniska underlag är korrekta innan det blir fakturor mot kund eller kostnadsförs internt. Jag sammanställer alla underlag och söker information som eventuellt behövs för att fakturorna ska uppfylla de krav våra kunder har på oss som leverantör.

Sedan har jag mycket telefonkontakt under dagen, framför allt med tekniker, serviceledare och servicechefer men också kunder. Det kan handla om prisuppgifter, märkningar, referenser, avtal eller överenskommelser.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det roligaste med min roll är framförallt den dagliga kontakten med hela serviceorganisationen. Något som också är roligt är vårt arbete med systemutveckling där vi har ett nära samarbete med våra IT-konsulter.

Vi jobbar hela tiden med att förbättra och effektivisera våra arbetsverktyg, framför allt systemet Linde Mobile Service som är det verktyg där serviceorderna kommer in.

Vad är det bästa med att jobba på Linde?

Jag har jobbat på Linde i 10 år och har under min tid sett företaget utvecklas något enormt. Linde är ett företag som växer för varje år som går. I och med det skapas det hela tiden nya utmaningar för oss anställda vilket är otroligt spännande. En annan sak som också är väldigt bra med Linde är att personalen verkligen får utrymme för egna initiativ. De sakerna tycker jag är det bästa med Linde!

Möt fler medarbetare

Marie, inköpare

"Även om Linde i grunden är stort känns det ofta som man jobbar på ett mindre företag. Det ger bra sammanhållning och samarbete som är guld värt!"

Läs mer

Therese, säljadmin

”Jag får hela tiden samtal från olika kunder och det är alltid kul att vara till hjälp”

Läs mer

Jonas, säljare

”Den främsta delen med varför jag tycker att jobbet är så bra är just mötet med människor”

Läs mer

Anders, controller

”Jag har varit på Linde i 16 år och det är ett otroligt spännande företag att jobba på”

Läs mer