Service – en allt viktigare del av truckaffären

2015-feb-05

Linde har Sveriges bästa serviceorganisation. 180 servicebilar finns ute på vägarna och var en av de 220 serviceteknikerna jobbar nära sin kund. Just servicen blir en allt viktigare del av truckaffären. Den mellan DHL och Linde är ett av många exempel.

I en värld där gods snabbt och effektivt ska lastas om i DHL-terminalerna måste truckarna fungera. Alltid. Ett stopp kostar tid och pengar. En försenad leverans till en kund kan ställa till det på många lika sätt.

På terminalerna i Rosersberg, Eskilstuna och Örebro har Linde servicetekniker fast stationerade.

Staffan Östman är platschef på DHL Freight i Örebro:

– Om vi vill att en truck lastar 40 pall i timmen och den bara lastar 30 på grund av driftsstörningar, då får vi problem i hela distributionskedjan. Därför är det så viktigt att truckarna ständigt är igång och att det finns Lindetekniker på plats och snabbt kan ta tag i eventuella problem.

Magnus Andersson, site manager på DHL Freight i Eskilstuna, håller med:
– Klockan är vår fiende nummer ett. Vi måste ständigt vara på tå för att in- och utleveranser ska klaffa till punkt och pricka.

Även om hanteringen i en terminal är relativt enkel gör den ständiga tidspressen att den är sårbar. Det gör serviceåtagandet ännu viktigare.

– Fungerar inte servicen är det snudd på katastrof. Vi vill och måste vara prioriterade från Lindes sida. Och det är vi; deras tekniker hos oss, Daniel, är direkt på plats om något skulle hända, säger Magnus Andersson.

På DHL Freight i Rosersberg är Janne Åkerlund den högst ansvarige för Lindes service.

– DHL, och våra andra kunder, ska vara säkra på att alltid få hjälp. I DHL:s fall finns det tekniker på plats. I fall där vi inte har folk på plats, kan kunden ringa direkt till sin tekniker eller till någon av våra serviceledare. Det ger en trygghet och förstärker också relationen mellan oss och kunden.

Hur stort värde har egentligen en väl fungerande service?

– Mycket stort. Det kan till och med vara avgörande vid upphandlingar.