Linde Safety Pilot skyddar förarna och ökar produktiviteten

2014-dec-01

I vilket läge förlorar en truck sin stabilitet? Vid vilken hastighet riskerar den att välta i en kurva på lagret? Vid vilken lyfthöjd kan föraren inte längre se var godset befinner sig? Det här några viktiga säkerhetsfrågor som Linde har haft som grund när man utvecklade systemet som är ett genombrott för framtidens säkerhet – Linde Safety Pilot.

Linde Safety Pilot (LSP) är ett unikt förarstödssystem som minskar risken för både allvarliga personskador och ekonomiska förluster.

– Våra kunder har alltid fokus på säkerhet. Man vill undvika olycksfall, och LSP är ett sätt att förhindra fel genom att det ger information till föraren under drift, förklarar Peter Hasselgren, produktansvarig på Linde.

Förutom att LSP ökar förarsäkerheten, ökar det också produktiviteten. Färre stopp och färre olycksfall bidrar givetvis till att produktionen i ett lager eller terminal kan fortsätta oavbrutet med minskade kostnader som följd.

Linde Safety Pilot finns i två versioner – Select och Active.

Select visar fortlöpande information om lastens vikt och på vilken lyfthöjd lasten befinner sig. Andra funktioner är justering av truckens hastighet, automatiskt förinställning av tiltfunktionen och förval av lyfthöjd.

– Att kunna ställa in lyfthöjden i förväg är en funktion som direkt förbättrar produktiviteten. Gafflarna hamnar på rätt lyfthöjd direkt, föraren behöver inte ställa in den när trucken är framme vid ställaget, säger Peter Hasselgren.

Active är en utökad version av Select. Förutom allt som finns på Select-versionen, har Active en lastsensor som utifrån lastens tyngdpunkt automatiskt begränsar truckens lyft- och lastegenskaper. På Active finns också ett elektroniskt lastdiagram som visar hur högt en viss typ av gods får lyftas beroende på dess vikt och längd.

– Tack vare informationen i diagrammet undviker föraren att lyfta godset över dess tyngdpunkt. Även här hjälper alltså systemet föraren att undvika fel som kan orsaka olycksfall, säger Peter Hasselgren.