En dieseltruck arbetar hos Barcelona Cartonboard
Individuella lösningar för pappersindustrin

Barcelona Cartonboard

Barcelona, klockan tre på eftermiddagen, 35 grader i skuggan. Getingarna svärmar runt en bunt hopsurrade dryckesförpackningar av kompositmaterial. Vad som ser ut som popkonst är i själva verket materiallagret hos en av Spaniens största förpackningstillverkare, Barcelona Cartonboard. Företaget, som grundades 1967, producerar årligen runt 170 000 ton kartongförpackningar. Dessa är oumbärligt råmaterial för kartonger och otaliga produktförpackningar. Lagret utanför fabriken innefattar en återvinningsanläggning där dryckesförpackningar delas upp i sina enskilda beståndsdelar, huvudsakligen plast, aluminium och papper. Aluminium och plast behöver man inte på fabriken, så det kan säljas vidare. Det viktigaste råmaterialet på Barcelona Cartonboard är papper, vilket utgör 75 procent av materialet. För att kunna återanvända de långa fibrerna i materialet behöver man en speciell anläggning för återvinning av belagda och vattenbeständiga pappersprodukter. För lastning på anläggningen använder man dieseltruckar med papperklämmor – dygnet runt, 358 dagar om året.

barcelona_cartonboard-cogeneration_plant-paper_wood-01

Från ”pasta” till 25 ton tunga pappersrullar

Om materialen har separerats omvandlas papperet i stora kar till en cellulosagröt, så kallad ”pasta”. I en 45 meter lång maskin omvandlas den till kartong. Det som kommer ut i andra änden av den här produktionslinjen är 25 ton tunga, fyra meter breda pappersrullar – ”bobinas” – med en längd på 20 000 meter. Dessa giganter skärs upp i mindre rullar utifrån olika kunduppdrag, men de är fortfarande stora, med en diameter på en meter eller mer. För att kunna hantera rullarna behöver man återigen robusta truckar med rullklämmor som klämmer åt materialet.

barcelona_cartonboard-ic_truck-moving-paper_wood-1040071
Våra logistikprocesser baseras på återanvändning.

Ramón García López, lager- och planeringschef

”Våra logistikprocesser baseras på återanvändning”, säger Ramón García López, chef för varulager och disposition på Barcelona Cartonboard. ”Vi sorterar inte bara råmaterialet i dryckesförpackningarna och ser till att det återvinns. Även den ånga som bildas vid kartongproduktionen återanvänds i själva produktionen i form av elektricitet med hjälp av ett kraftvärmeverk. Det som blir över tillförs det statliga kraftförsörjningsnätet.”

barcelona_carton_lopez
Barcelona_Cartonboard_DE_tn

Det skulle man inte kunna tro när man ser varulagret på Barcelona Cartonboard. Här lagras torn av tjocka pappersrullar eller färdigtillskurna rullar på lastpallar. Uppdragen kommer från hela världen. Vad produkterna ska användas till i slutändan ”varierar stort” enligt García López. De tre varianterna Triple Gris, Triple Madera och Triple Blanco lämpar sig hur som helst för en mängd olika sorters förpackningar inom livsmedels-, textil- och läkemedelsindustrin.

Förutom vid den faktiska papperstillverkningsprocessen sker all materialtransport med truckar: vid urlastning efter ankomst och tillförsel av råmaterialet till återvinningsanläggningen, transport inom varulagret och lastning inför frakt. ”Inom pappersindustrin”, förklarar produktionschefen Narcís Clotas, ”arbetar truckarna under mycket tuffa förhållanden. Luften är full av fiberdamm och truckarnas filter blir ofta igensatta. Vi behöver maskiner som håller. Man måste tänka på att processerna pågår dygnet runt 358 dagar om året, och blir det fel på maskinerna fungerar inte processen.”

barcelona_cartonboard-recycling-plant-paper_wood-01

Det gäller att inte tröttna…

I det sydeuropeiska Spanien har man en ytterligare utmaning att tampas med. Mellan april och november är det nämligen mycket höga temperaturer på lagret. Därför är alla truckar utrustade med hel hytt och luftkonditionering. ”Att Lindetruckarna har luftkonditionering innebär ökad produktivitet för oss och att förarna inte blir trötta”, framhåller García López. Det kan även truckföraren Javier Payá bekräfta: ”Tack vare luftkonditioneringen blir man inte lika fort trött på sommaren och fryser inte på vintern. Motviktstruckarna är verkligen väldigt bekväma.” För García López är det framför allt mycket värt att hans logistikprocesser fungerar dygnet runt, sommar som vinter. Hans Lindetruckflotta är skräddarsydd efter hans behov. ”Varenda gång som vi behövt en truck med vissa egenskaper har vi hittat den hos Linde.”

Lindetruckflottan hos Barcelona Cartonboard

  • Utrustning: 13 dieselmotviktstruckar (1,4–12 ton lastkapacitet) med rullklämmor
  • Säkerhetsfunktioner: Integrerat partikelfilter, cyklonseparator, mikrofilter i hydraulsystemet, BlueSpot optiskt varningssystem i färdriktningen, säkerhetsbälten, hel hytt med luftkonditionering och värme
  • Användning: Utomhus med klämmor på sidan för tillförsel till återvinningsanläggningen, i lagerområdet med rullklämmor för transport av ”bobinas” på flera ton samt för stapling och lastning av pallar på lastbilar
  • Service: En Lindetekniker arbetar heltid på anläggningen. Han ser till att truckflottan alltid är tillgänglig och koordinerar användningen av hyrtruckar
  • Speciallösning: Tillfällig utökning av den befintliga truckflottan via Linde Rental Solutions: vid ordertoppar före eller efter helgen, på röda dagar eller i semestertider. Eller för utbildning av nya medarbetare