Korttidsdekal på en truck

Centralisering och nya lösningar

Nytt Lindekoncept för korttidshyra

När Linde förstärker inom korttidshyra sneglar man på biluthyrningsbranschen. Affärsområdeschefen Hans Gunnestad, med förflutet inom biluthyrningsbranschen, vill göra mycket mer för kunderna genom ett utvecklat erbjudande.

Hans Gunnestads uppdrag är tydligt, han ska utveckla Lindes koncept inom korttidshyra.

– Vi ska bland annat etablera en central flotta under 2018 och anpassa flottans utseende till kundens behov på ett bättre sätt än tidigare, säger han.

Hans Gunnestad, affärsområdeschef korttid

Hans Gunnestad, affärsområdeschef för korttidshyra på Linde Material Handling.

Bättre service för kunden

Linde har idag en korttidsflotta som är fördelad över hela Sverige. Truckarna finns idag ute på respektive region. Detta kommer att kompletteras med en centralt hanterad flotta. Den kommer att möjliggöra en bättre service mot kund under högsäsong och placeras strategiskt nära landets olika logistiska nav för att underlätta transporter och tillgänglighet.

– Vi letar efter lämplig placering och när regionerna behöver korttidstruckar rekvirerar de dem delvis från den centrala flottan. Det kommer fortfarande att finnas en korttidsansvarig i varje region som kunden kan vända sig till, förklarar Hans Gunnestad.

Varför centraliserar ni korttidsverksamheten?

– För att få bättre överblick och skapa en enda väg in till vårt korttidserbjudande.

Smidigare och snabbare

Nya korttidsdekalen som sitter på truckarna

Bland nyheterna med det nya konceptet finns det centrala bokningsnumret 0105-850 850.

Andra delar av det nya konceptet är att Linde lanserar ett centralt bokningsnummer för hela Sverige (0105-850 850) och utvecklar administrationen kring korttidshyra med bättre IT-verktyg. Det blir smidigare för kunden och påskyndar processen.

Från biluthyrningsbranschen har han bland annat med sig kunskapen om att flexibla lösningar är attraktivt för kunderna.

– När det gäller tjänstebilar kan förutsättningarna för ett avtal förändras väldigt snabbt. Det räcker med att en ny säljare slutar efter ett par veckor, men avtalet löper på två eller tre år. Efterträdaren kanske inte vill ta över den bilen, och där står företaget med en bil som bara kostar pengar. Det här gjorde att vi skapade mer flexibla lösningar för uthyrning som både vi och kunden tjänade på. Den flexibiliteten vill jag införa även för korttidshyra av våra truckar.

Nya behov på marknaden

– Ofta knyter kunden upp sig till ett normalt avtal på fem till sju år och traditionellt har kunderna endast korttidshyrt truckar vid toppar som till exempel Black Friday, jul och påsk. Det håller på att förändras. Kunder kommer att behöva korttidstruckar även under andra perioder.

– Korta avtal ligger i tiden, framför allt inom tredjepartslogistik och e-handel. Här är en marknad som växer och vårt sätt att tänka överensstämmer med de nya förutsättningarna. Vi anpassar oss med mer skräddarsydda lösningar åt kunden.

Det är onekligen rätt timing för Lindes nya koncept ”Rental Solutions” som bygger på centralisering av truckflottan, större tillgänglighet, bättre överblick och mer kundanpassade lösningar. Med både regional och central approach kommer vi att kunna serva kunderna ännu bättre i framtiden. Och förstås, med ett centralt bokningsnummer för hela landet – 0105-850 850.

Vill du höra mer om det förbättrade korttidskonceptet?

Affärsområdeschef korttidsuthyrning

Hans Gunnestad