Ansvarig för truckflottan som använder connect: på en dator
Överblick av truckflottan

Fleet Management med connect:desk

Programvaran connect:desk ger dig tydlig överblick av all truckdata. Den användarvänliga programvaran används för att hantera truck- och föraruppgifter, och du kan enkelt sammanställa rapporter. Du får ovärderlig information om truckarnas användningsgrad, eventuella skador och aktiv användning.

CONNECT:DESK – FLEET MANAGEMENT-SYSTEM

Från administration av truckar och förare, till planering av truckflottan, övervakning och analys av truckdata för planering av service – connect:desk är nyckeln i hanteringen av truckflottan. Programvaran är intuitiv att använda. Den passar såväl för erfarna truckansvariga som för tillfälliga användare som bara behöver några av funktionerna. Med connect kan du utnyttja din truckflottas fulla potential.

Publicerad version av programvaran:

connect:desk 1.9.3

connect:composer 2.0.1

Passande infrastruktur

Bluetooth, WLAN eller mobilradio – för varje infrastruktur och truckflotta finns en optimal överföringsteknik. Alla tre varianterna körs automatiskt i bakgrunden utan att föraren eller den truckflottsansvarige behöver göra något. Flera överföringssätt kan användas parallellt inom en maskinpark.

Bluetooth

Om trucken är inom räckhåll för en SyncPoint överförs data automatiskt via Bluetooth.

Fördelarna i korthet

 • Behöver ingen anslutning till WLAN-nätet
 • Kostnadseffektivt: Finns oftast redan på plats. Ett fåtal SyncPoints räcker för att ge täckning i hela anläggningen.
 • Datasäkerhet: Inga data lämnar företaget. Användaren har därmed full kontroll.

I trucken

 • Eftermonteringssats: För äldre truckar utan Bluetooth erbjuder vi en eftermonteringssats för Bluetooth.

Lokal infrastruktur

 • SyncPoint-stationer installeras på lämpliga platser i anläggningen där truckarna ofta kör – exempelvis vid laddningsstationer, trafikkorsningar eller parkeringsplatser.

WLAN

Data skickas direkt från trucken till databasen via WLAN-nätet.

Fördelarna i korthet

 • Datasäkerhet: Inga data lämnar företaget. Användaren har därmed full kontroll.
 • Ingen ny infrastruktur: connect: använder företagets befintliga WLAN-nät.
 • Aktuella data: Den långa räckvidden gör det möjligt för data att överföras tidigt, så att de ständigt uppdateras i connect:desk.
 • Autentiseringsalgoritmer och IT-standarder: Autentiseringen med WPA2 (med lösenord) eller WPA2-Enterprise (certifikat) är säker och följer standarderna.

I trucken

 • Trucken måste utrustas med en WLAN-dosa som erbjuds som eftermonteringssats.

Lokal infrastruktur

 • Experter på connect: tar systemet i drift i era lokaler.
 • WLAN implementeras i samarbete med företagets IT-avdelning.

GPRS

Data skickas till databasen via GPRS.

Fördelarna i korthet

 • Ingen infrastruktur behövs: Ingen extra hårdvara för dataöverföring behövs i anläggningen, till skillnad från Bluetooth eller WLAN.
 • Inomhus och utomhus: Truckarna kan överföra data utomhus och inomhus. Anslutningens stabilitet är beroende av mobilnätet.
 • Snabb och enkel installation: Dataenheten kan enkelt installeras på äldre truckar.

I trucken

 • Nätverksdosan kan beställas från fabrik på nästan alla nya truckar.
 • För många äldre truckmodeller finns eftermonteringssatser som kan installeras med några enkla steg.

Lokal infrastruktur

 • För dataöverföringen behövs ingen ytterligare infrastruktur i form av exempelvis SyncPoint eller WLAN-surfzoner.

Rapporter och analyser

Transparens med connect:desk

Baserat på omfattande data om truckflottan kan du ta fram över 15 interaktiva rapporter om den med connect:desk. Rapporterna kan gälla enskilda områden, truckar eller förare. Data visas i överskådliga diagram och tabeller. Den truckflottsansvarige vet exakt när en viss truck kördes och av vem.

Rapporterna finns i fyra kategorier:

 • Loggbok: Lista med alla händelser som registrerats i en truck
 • Användning: Användning och utnyttjandegrad för alla truckar i översikten
 • Service: Överblick över service- och underhållstiderna för alla truckar
 • Samordning: Användning och utnyttjandegrad för alla truckar i översikten

Översikt över de viktigaste rapporterna

Beläggningsjournal i Lindes fleet management-system

Beläggningsjournal

Här ser du när truckarna användes. Förarens in- och utloggningstider visas för varje truck. Särskilda händelser och olycksfall kan alltid allokeras entydigt.

Översikt över stötar

Stötar

Med hjälp av stötvärdena kan du bedöma när en förare utsatte trucken för stötar, exempelvis på grund av kollisioner eller hål i vägbanan. Det hjälper till att öka förarens ansvarskänsla.

Graf för truckanvändning

Truckanvändning

Här hittar du detaljerad information om när en truck använts: Hur länge var föraren inloggad? Hur är tiden fördelad mellan körning och lyftning?

Underhållsrapport

Underhållsrapport

Du får en översikt över alla väntande underhålls- och servicetider för truckarna i maskinparken. Det gör bokningar och schemaläggning enklare. Du kan också gruppera underhållstidpunkter så att kostnaderna minskar.

Graf för utnyttjandegrad

Utnyttjandegrad

Denna rapport hjälper dig att optimera truckflottan. Här ser du hur länge truckarna använts – och om de inte används alls. Analysen kan omfatta hela truckflottan eller enskilda truckar.

Cirkeldiagram för truckfördelning

Truckfördelning

Här får du en överblick över hur truckflottan ser ut uppdelat efter tillverkare, trucktyp och andra kriterier.

Connect programvara med prognos för drifttimmar

Prognos av drifttimmar

Uppskattade drifttimmar för flottan baserar på truckarnas faktiska användningsdata. Du kan avgöra om systemet ska förutspå antalet drifttimmar upp till en specifik tid eller när ett specifikt antal drifttimmar har nåtts.

Connect mjukvara med tillgänglighet

Tillgänglighet

Det här diagrammet visar om truckarna används, har parkerats eller genomgår service eller reparation. Resultaten indikerar hur mycket driftkapacitet varje enskild truck och hela truckflottan fortfarande har.

Fleet Management-systemet Linde connect

Framtidens truckflotta arbetar uppkopplat, effektivare och säkrare. Det digitala fleet management-systemet connect: från Linde tillhandahåller lämpliga lösningar för detta.

Översikt

connect: funktioner

Du kan kombinera funktionsmodulerna i connect: till ett system som är optimalt anpassat efter dina krav.

Funktioner

connect: hårdvara

Hårdvarukomponenterna i connect: kopplar ihop truckflottan med databaser och programvaror.

Maskinvara