Automatisk skjutstativtruck från Linde
R-MATIC

Automatiserad skjutstativtruck

Automatisk lastning av gods på höga höjder

Nu lanserar vi en ny version av vår automatiserade skjutstativtruck R-MATIC som är det senaste tillskottet i produktfamiljen Linde Robotics. Autotrucken transporterar på egen hand gods upp till 1,6 ton på lyfthöjder upp till elva meter. Den är därför perfekt för arbete på höga höjder - med med samma effektivitet och säkerhet, oavsett antal skift.

Med en hastighet på upp till 2 meter per sekund tar sig trucken runt på egen hand. Lasersensorerna säkerställer att pallar placeras eller hämtas på rätt plats, på ett säkert sätt. Tack vare den avancerade teknologin, med bland annat 3D-kameror och realtidsnavigation, identifierar trucken lastplatsen i ställaget och justerar gafflarna därefter.

Vill du veta mer om R-MATIC?

Precis navigering

Tack vare det innovativa geonavigeringssystemet tar sig R-MATIC fram längs en optimerad rutt – utan att det krävs några kostsamma eller tidsödande ingrepp på infrastrukturen. Truckens lasersensorer scannar konstant av omgivningen, 360 grader runt trucken, vilket resulterar i att den enkelt kan orientera sig fram.

Hög tillförlitlighet

Automatiserade truckar kännetecknas av en hög tillförlitlighet, precision och säkerhet. Eftersom den mänskliga faktorn exkluderas blir risken för skador och olyckor minimal. Tack vare de helt automatiserade processerna leder det även till ökad transparens.

Ökad effektivitet

En av de största fördelarna med automatiserade truckar är den ökade effektiviteten. När truckarna tar över repetitiva och tidsödande moment i godshanteringen kan personalen istället fokusera på värdeskapande arbete vilket optimerar de interna processerna.

Autotrucken R-MATIC från Linde