Med den elektroniska truckkontrollmodulen styr du trucken ytterst exakt. Den kontrollerar alla rörelser hos både trucken och hydrauliken, samt övervakar alla elektroniska signaler för att förhindra funktionsfel. Lindes originaldelskvalitet garanterar att den elektroniska styrningen är säker och effektiv.

Fördelarna med elektroniska styrenheter i Lindekvalitet

Säker drift med distinkt design

Lindes elektroniska styrning med originaldelskvalitet är redundant, vilket innebär att alla elektroniska signaler överförs två gånger. Samtidigt övervakas alla signaler som bearbetas vilket förebygger funktionsfel.

Effektivt samspel mellan komponenter

Styrningen i en truck kan inte bli mer exakt eller finkänsligare än mekaniken och elektroniken tillåter. De elektroniska styrenheterna från Linde garanterar att komponenterna som används är optimalt avstämda till varandra. Föraren kan alltid lita på att truckens och arbetshydraulikens styrning är exakt och finkänslig. Med en exakt styrning som är väl anpassad till drivsystemet utnyttjar Linde också motoreffekten och det maximala vridmomentet effektivt, och varvtalet hålls så lågt som möjligt. Lindes truckar har därför bättre prestanda och lägre bränsleförbrukning. Den elektroniska styrningen gör Lindes truckar både säkra och värdefulla.

Funktionsskydd genom robust konstruktion

Den elektroniska styrningen är en viktig och ömtålig komponent. Lindes styrningar har därför en hel rad egenskaper som ökar säkerheten. De skyddas optimalt av ett stabilt hölje. Basplattan och skyddet består av lätt, robust och korrosionståligt aluminium Tack vare kylningsfunktionen så överhettas inte styrningen. Kontakterna och tätningarna som används skyddar effektivt mot fukt och säkerställer att elektroniken fungerar felfritt i alla väder. Tryckskillnader utjämnas via ett Gore-Tex-membran.

Med elektroniska styrenheter från Linde behåller truckarna sina goda kör- och säkerhetsegenskaper. Det bidrar till smidig drift i alla väder och ger förarna möjlighet att arbeta effektivt.