Batteriåtervinning

För en framtida framgång

Hållbarhet

Linde arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor – med kunden i fokus. Vi vill skapa en hållbar framtid i både kundens verksamhet och vår egen verksamhet. Lindes produkter och tjänster är miljövänliga och av högsta kvalitet. Utveckling av koncept som exempelvis Linde Pure Motion gör truckarna mindre energikrävande vilket leder till minskade koldioxidutsläpp.

Miljö

En ISO-certifierad verksamhet

Vår verksamhet är certifierad i enlighet med ISO 9001 för kvalitet ISO 14001 för miljö och ISO 3834 för svets. Lindes fabriker runt om i Europa är certifierade för att säkerställa hög kvalitet på våra produkter och minimera miljöpåverkan.

Regelbundna miljöinsatser för minskade utsläpp

Linde arbetar aktivt med miljöinsatser där vår påverkan är som störst. Det gäller exempelvis utsläpp till luft från vår fordonspark och återvinning av battericeller. Med regelbundna insatser minskar både koldioxid- och kväveutsläppen.

Hos oss finns en kemikaliegrupp som arbetar med kemikaliefrågor – både internt och mot kunder. Alla typer av avfall som uppstår i verksamheten sorteras och återvinns på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Linde har alla nödvändiga tillstånd som behövs för att bedriva verksamheten i enlighet med relevanta lagar och regler samt vad våra kunder kräver av oss.

Batteriåtervinning

Sedan flera år tillbaka återvinner Linde begagnade batterier. Det börjar med en besiktning när en truck kommer tillbaka från Lindes hyrflotta, där batteriet klassificeras. Idag är det en av de viktigaste miljöfrågorna för oss.

Läs mer om Lindes batteriåtervinning

Lindes miljöarbete i korthet:

 • ISO-certifierade: ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834
 • Regelbundna insatser som bidrar till att minska koldioxid- och kväveutsläpp
 • Återvinning av batterier
 • Farliga kemikalier byts löpande ut
 • Återvinning av avfall så långt det är möjligt
 • Miljövänlig skrotningsprocess av truckar med fokus på återvinning

Hållbarhet

Det finns en mängd globala utmaningar som påverkar miljön, samhället och verksamheten. Linde tar ansvar för sin del av dessa utmaningar och utvecklar därför hållbara produkter och tjänster. Genom att bidra till en hållbar utveckling säkerställer Linde kunders framtida affärsframgång och den egna verksamhetens framtida lönsamhet. Genom att integrera miljö- och samhällsfrågor i verksamheten skapar vi ett långsiktigt värde.

Medarbetarna på Linde är en viktig framgångsfaktor för hållbarhet. I det dagliga arbetet säkerställer de att företaget agerar ansvarsfullt och uppnår en ledande ställning i branschen. Med innovativa lösningar och idéer optimerar medarbetarna verksamheten och ser till att vi alltid erbjuder den bästa lösningen till våra kunder.

Linde Material Handlings hållbarhetsstrategi:

 • Genomföra en omfattande utvärdering av våra hållbarhetseffekter
 • Tillämpa bästa internationella praxis för hållbarhet inom materialhantering
 • Sträva efter perfektion och kontinuerlig förbättring av hållbarhetsarbetet

 • Kräva ansvarsfullt agerande från alla anställda inom Linde och säkerställa att denna policy följs
 • Främja dialog med våra intressenter, inte minst kunder och medarbetare

Affärer på ett hållbart sätt

Linde gör affärer på ett hållbart sätt. Det innebär:

 • Agera med höga krav på affärsetik och integritet i enlighet med FN:s konvention mot korruption (UNCAC)
 • Respektera och skydda mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration och ILO konventioner
 • Integrera hållbarhetskriterier i beslutsfattande och verksamhetsstyrning
 • Ha en positiv social och ekonomisk påverkan överallt där vi gör affärer

 • Ha en rättvis, jämlik och icke-diskriminerande relation med medarbetare, kunder och samarbetspartners
 • Erbjuda en säker och trygg arbetsplats och ta tillvara på medarbetares fulla potential,
 • Förbättra vår miljöpåverkan genom att sträva efter hållbara lösningar och förbättra effektiviteten
 • Förvänta att våra affärspartners agerar ansvarsfullt och kontinuerligt förbättrar sina hållbara resultat

Hållbara produkter

Lindes produkter sätter standarder för prestanda, användarvänlighet, robusthet och mångsidighet. Produkterna och lösningarna har ergonomisk design och säkerhet av högsta klass och är enastående när det kommer till effektivitet och livslängd. Produkternas miljö-, ergonomi- och säkerhetsegenskaper förbättras ständigt tack vare ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Linde erbjuder helt enkelt hållbara produkter.

Certifikat