Sverige
Hemsida

Marknadens bredaste truckprogram

Vi har marknadens bredaste program av egentillverkade truckar och är en komplett leverantör av utrustning för materialhantering med truck.

Namnet Linde står för kvalitet när den är som bäst. Hög effektivitet och god lönsamhet. Linde är effektiva truckar lätta att hantera. Med lång livslängd, erkänt hög tillförlitlighet och mycket god driftekonomi.

Lindetrucken är också anpassad till högt ställda krav på miljö, säkerhet och förarkomfort. Hela konceptet bygger nämligen på att skapa verklighetsnära och praktiskt användbara hanteringslösningar.

Vi kallar det Linde-kvalitet.

upp