Sverige
Hemsida

Truckförarutbildning på plats eller online

Välutbildade truckförare är bättre truckförare

Rätt utbildning är ett krav enligt arbetsmiljölagen. Linde erbjuder kontinuerligt truckförarutbildningar till alla truck/maskintyper. Du kan välja mellan att vi kommer till dig, du kommer till oss eller en webbaserad utbildning på internet (e-TRUCK). Välj det som passar ditt företag bäst.

Efter att föraren har genomgått utbildningen med godkända teoretiska och praktiska prov får han/hon ett truckförarbevis.

På Linde utbildar erfarna och inspirerande lärare hundratals truckförare varje år. Vårt mål är att var och en som gått en utbildning hos oss ska bli säker och effektiv i sitt yrke, trivas på jobbet och känna stort ansvar. Utbildningen leder till ett brett och djupt kunnande.

Ökad säkerhet. Ökad lönsamhet. Ökad arbetsglädje.

Grundutbildning – A, B, C och D

TLP 10 är indelad i fyra utbildningar – A, B, C och D. Vilken utbildning du ska gå beror på vilken typ av truck du kör. Utbildningens innehåll och längd är anpassad efter trucktypernas användningsområden och hur svåra truckarna är att hantera.

  • A-utbildning. Täcker låglyftande truck höglyftande ledtruck.
  • B-utbildning. Omfattar bl.a motviktstruck (ingen begränsning på lyftkapacitet) och skjutstativtruck samt trucktyperna som ingår i A-utbildningen.
  • C-utbildning. En pågyggnadsutbildning som omfattar alla specialmaskiner som inte ingår i A-, B- eller D-kategorin, t.ex hjullastare som i huvudsak används med gaffelarmar m.m.
  • D-utbildning. Drag- och flaktruck samt terminaldragtruck.

Företagsanpassad utbildning
Vi genomför företagsanpassade truckförarutbildningar enligt TLP 10.
Vi utbildar på alla trucktyper och anpassar utbildningen efter varje förare, företag och arbetssituation.

Repetitionsutbildning
Kunskap är färskvara som behöver uppdateras. Skickliga truckförare repeterar sina grundkunskaper och fortbildar sig med jämna mellanrum.
Vi rekommenderar en repetitionsutbildning efter 3-5 år.

e-TRUCK
Idag sker största delen av grundutbildningen på digital väg via e-TRUCK. Eleverna får en kod, loggar in på en hemsida, får sina frågor via datorn och kan svara med läroböcker som stöd.
I steg två träffas man i en större grupp, repeterar teorin tillsammans och gör övningsuppgifter.

Den teoretiska delen avslutas med ett slutprov. Därefter sker praktikprovet, som förutom uppkörning även innefattar daglig tillsyn och skötsel.

e-TRUCK är också utmärkt vid ex. nyanställning och utvärdering av repetitionsbehov.

upp

Information


Borttappat förarbevis.

Om du tappat bort ditt förarbevis, klicka på länken här bredvid. Ange namn, personnummer, adress och var du gått din utbildning så skickar vi dig ett nytt.

Mallar för körtillstånd Truck, Lift, Kran

download Körtillstånd för Lift (PDF, 248 kB)
download Körtillstånd för Kran (PDF, 230 kB)
download Körtillstånd för Truck (PDF, 193 kB)

Fyll i blanketten och skriv ut den.
Placera sedan Utbildningsbeviset på den markerade rutan på körtillståndet.
Scanna in hela dokumentet med samtliga underskrifter.

För mer information om våra utbildningar kontakta:

Region Mitt

Kent Ohlson
070-818 50 05
maila Kent

Region Öst

Tore Mattsson
070-328 01 26
maila Tore

Region Väst

Kent Ohlson
070-818 50 05
maila Kent

Region Syd

Ted Nilsson
073-332 95 50
maila Ted

Region Nord

Kjell-Ivan Wallin
070-265 59 30
maila Kjell-Ivan

Länk till Arbetsmiljöverket: