Sverige
Hemsida

Truckekonomi

Inom de flesta verksamheter arbetar man ständigt med förbättring av olika slag. Låt oss på Linde hjälpa er att se över just er verksamhet och hantering. Vi arbetar med tre typer av verktyg som på olika sätt kan optimera er truckanvändning och ge en mer kostnadseffektiv verksamhet.

LOGIS 2
Med hjälp av simuleringsverktyget Logis2 kan vi granska er materialhantering, vilket innebär allt från inlastning till utlastning av gods och samtliga moment däremellan. Vi lägger in era unika parametrar och variabler och gör väl underbyggda beräkningar. Resultatet presenteras i en utförlig rapport som tydligt visar vilken typ av truck – och vilket antal truckar – som med hänsyn till effektivitet och ekonomi passar bäst för just er hantering. Rapporten fungerar som ett bra beslutsunderlag inför investeringar etc.

Med det nya verktyget Connect ser vi till att du kan utnyttja din truckflotta så effektivt och säkert som möjligt. Systemet ger dig snabbt och enkelt tillgång till information om hur truckarna används, direkt i din dator. Med Connect får du en överlägsen kontroll över dina truckar, vilket gör dig till en bättre beslutsfattare – och din truckflotta mer lönsam. Läs mer om Connect här

Stratos är en praktisk lösning för verksamheter som planerar för ombyggnad eller nybyggnad av ett större lager.

Verktyget beräknar den optimala lagerlayoten för en specifik verksamhet och föreslår dessutom lämplig dimensionering av truckar och truckhantering för maximalt effektiv lagerhantering.

Med hjälp av Stratos kan man även simulera flöden och upptäcka ”flaskhalsar” innan de uppstår.

upp