Sverige
Hemsida

Kvalitet & Miljö

På Linde arbetar vi aktivt med kvalitets- och miljöfrågor och har alltid kunden i fokus. Våra kunder ska alltid erbjudas bästa service och våra produkter ska förknippas med bästa kvalitet.

Vi erbjuder miljövänliga, högkvalitativa produkter och tjänster. Våra truckar är förebilder när det gäller ekonomisk resurshantering, oavsett drivningsmetod. Vi hanterar alla sorters laster med extrem effektivitet. Det sparar på resurserna. Truckarna behöver mindre energi och släpper därmed ut mindre koldioxid. Ett exempel på detta är Linde Pure Motion.

Vår verksamhet är certifierad i enlighet med ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 3834 för svets. Även våra fabriker runt om i Europa är certifierade för att säkerställa hög kvalitet på våra produkter och minimera vår miljöpåverkan.

Vi arbetar aktivt med miljöinsatser där vår påverkan är som störst. Exempel på detta är utsläpp till luft från vår fordonspark samt återvinning av battericeller.

Vi har en kemikaliegrupp som arbetar med kemikaliefrågor hos oss, både internt och gentemot kunder.

Det avfall som uppstår i vår verksamhet sorteras och återvinns på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt.

Vi innehar de nödvändiga tillstånd som behövs för att bedriva vår verksamhet i enligt med de lagar och krav som råder samt våra kunder kräver.

upp